Vijenac 9

Više informacija
Vijenac od svježeg cvijeća koji se sastoji od ruža, orhideja, šlajera i raznog zelenila.