Vijenac 13

Više informacija
Vijenac od svježeg cvijeća koji se sastoji od raznovrsnih ruža, gerbera i raznog zelenila.