Vijenac 6

Više informacija
Vijenac od svježeg cvijeća koji se sastoji od palmi, ruža, orhideja i raznog zelenila.