Vijenac 10

Više informacija
Vijenac od svježeg cvijeća koji se sastoji od ruža, gerbera, šlajera i raznog zelenila.