Vijenac 11

Više informacija
Vijenac u obliku srca od svježeg cvijeća koji se sastoji od ruža, šlajera i raznog ukrasnog zelenila.