Vijenac 5

Više informacija
Vijenac od svježeg cvijeća koji se sastoji od ruža, šlajera, eukaliptusa i raznog zelenila.