Vijenac 14

Više informacija
Vijenac od svježeg cvijeća koji se sastoji od ruža, šlajera i raznog zelenila.