Vijenac 3

Više informacija
Vijenac od svježeg cvijeća koji se sastoji od raznovrsnih ruža, anturijuma, šlajera i raznog zelenila.