Vijenac 3

More Information
Vijenac od svježeg cvijeća koji se sastoji od raznovrsnih ruža, anturijuma, šlajera i raznog zelenila.