Lijes – model sarkofag

Više informacija
  • lijes sarkofag
  • drvo mekih listača
  • bojano i lakirano bio lakovima