Lijes – model sarkofag

More Information
  • lijes sarkofag
  • drvo mekih listača
  • bojano i lakirano bio lakovima