Lijes – model hrast

More Information
  • lijes standard
  • drvo tvrdih listača-hrast
  • rezbareni lik Isusa
  • lakirano bio lakovima