Lijes – model hrast

Više informacija
  • lijes standard
  • drvo tvrdih listača-hrast
  • rezbareni lik Isusa
  • lakirano bio lakovima