Lijes – model francuz

Više informacija
  • lijes francuz
  • drvo mekih listača
  • rezbarena bordura
  • bojano i lakirano bio lakovima