Lijes – model francuz

More Information
  • lijes francuz
  • drvo mekih listača
  • rezbarena bordura
  • bojano i lakirano bio lakovima