Lijes – model francuz hrast

Više informacija
  • lijes francuz
  • drvo tvrdih listača-hrast
  • lakirano bio lakovima