Lijes – model 90 G

Više informacija
  • lijes standard
  • drvo mekih listača
  • rezbarena bordura
  • bojano i lakirano bio lakovima