Lijes – model 77

More Information
  • lijes standard
  • drvo mekih listača
  • rezbarena bordura
  • bojano i lakirano bio lakovima