Lijes – model 400T

Više informacija
  • drvo mekih listača
  • bojano i lakirano bio lakovima