Lijes – model 400T

More Information
  • drvo mekih listača
  • bojano i lakirano bio lakovima