Lijes – model 400

Više informacija
  • lijes polusarkofag bijeli
  • drvo mekih listača
  • bojano i lakirano bio lakovima