Lijes – model 400 elegant

Više informacija
  • lijes polusarkofag
  • drvo mekih listača
  • bojano i lakirano bio lakovima