Lijes – model 240

Više informacija
  • lijes sarkofag
  • drvo tvrdih listača - hrast
  • rezbarena bordura
  • lakirano bio lakovima