Lijes – model 224

Više informacija
  • lijes sarkofag
  • drvo mekih listača
  • rezbarena bordura
  • bojano i lakirano bio lakovima