Lijes – model 224

More Information
  • lijes sarkofag
  • drvo mekih listača
  • rezbarena bordura
  • bojano i lakirano bio lakovima