Lijes – model 210

More Information
  • lijes sarkofag
  • drvo mekih listača
  • rezbareni pleter
  • bojano i lakirano bio lakovima