Lijes – model 200

Više informacija
  • lijes sarkofag
  • drvo mekih listača
  • bojano i lakirano bio lakovima