Lijes – model 140

More Information
  • lijes Francuz
  • drvo mekih listača
  • rezbarena bordura
  • bojano i lakirano bio lakovima