Lijes – model 125

More Information
  • lijes standard
  • drvo mekih listača
  • rezbareni lik Gospe
  • bojano i lakirano bio lakovima