Lijes – model 105

More Information
  • lijes standard
  • drvo mekih listača
  • rezbareni lik Isusa
  • bojano i lakirano bio lakovima