Lijes – model 100 T

Više informacija
  • lijes francuz
  • drvo mekih listača
  • bojano i lakirano bio lakovima