Gudački kvartet

Gudački kvartet, sastavljen od od akademskih glazbenika, članova zagrebačke filharmonije i zagrebačkog simfonijskog orkestra, osjećajnošću svojih violina i dužnim pijetetom uveličat će posljednje trenutke oproštaja od Vaših najmilijih, prigodom ispraćaja na krematoriju kao i prigodom misa zadušnica u sakralnim prostorima.

PROGRAM GUDAČKOG KVARTETA:
POSMRTNA KORAČNICA ( CHOPIN )
ADAGIO ( ALBINONI )
AIR ( BACH )
CORAL ( BACH )
AVE MARRIA ( BACH - MOZART )
ANDANTE ( MOZART )
AVE VERUM ( MOZART )
MODERATO ( DVORAK )
ADORO TE ( SCHUBERT )
BLIŽE, O BOŽE MOJ ( CRKVENA )
NOBODY KNOWS ( CRNAČKA DUHOVNA )
FALA ( PALJETAK )
TIHO NOĆI ( NARODNA )
VEHNI, VEHNI FIJOLICA ( NARODNA )